Produkt dnia
NutriHorse BIOTIN 1kg (biotyna z cynkiem)
NutriHorse BIOTIN 1kg (biotyna z cynkiem)

85,00 zł

sztuka
NutriHorse MUSLI CLASSIC
NutriHorse MUSLI CLASSIC

110,00 zł

sztuka
NutriHorse MUSLI BREEDER
NutriHorse MUSLI BREEDER

135,00 zł

sztuka
NutriHorse MUSLI PERFORMANCE CONTROL
NutriHorse MUSLI PERFORMANCE CONTROL

135,00 zł

sztuka
NutriHORSE Vitamina C - 500 g
NutriHORSE Vitamina C - 500 g

65,00 zł

sztuka
Sztyblety Classic
Sztyblety Classic

229,00 zł

Sztyblety Monaco
Sztyblety Monaco

269,00 zł

Popręg ujeżdżeniowy
Popręg ujeżdżeniowy

190,00 zł

Kurtka zimowa Chamonix
Kurtka zimowa Chamonix

301,00 zł

Ogłowie Horze Venice
Ogłowie Horze Venice

419,00 zł

NutriHorse Snack – Apples
NutriHorse Snack – Apples

20,00 zł

sztuka
Kamizelka Venzona
Kamizelka Venzona

249,00 zł

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep Internetowy prowadzony pod adresem domeny www.dryf.eu (zwany dalej witryną),

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Wojciechowska prowadząca  działalność gospodarczą pod nazwą FHU DRYF Agnieszka Wojciechowska, ul. Fabryczna 1, 05-840 Brwinów, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw Gospodarki, NIP 521-292-59-52, REGON 016284150.

Dane adresowe / kontaktowe:

FHU DRYF Agnieszka Wojciechowska,

Fabryczna 1, 05-840 Brwinów

Tel : +48 501 136 439 (opłata wg cennika właściwego operatora).

e-mail: dryf.aw@wp.pl

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu, w tym celu stosowane są niezbędne środki techniczne i organizacyjne.

Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawa prawna przetwarzania;

Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są:

- na podstawie art. 6 ust 1b Rozporządzenia RODO- w celu wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby

- na podstawie art. 6 ust 1 a Rozporządzenia RODO – jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych np. w celu założenie konta w ramach Witryny lub na przesyłanie na wskazany adres e-mail informacji handlowych (Newslettera)

- na podstawie art. 6 ust 1 d Rozporządzenia RODO- celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikających np. przepisów o rachunkowości czy przepisów podatkowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa

- na podstawie art. 6 ust 1f Rozporządzenia RODO- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. do celów marketingu bezpośredniego, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu administrowania Serwisem, w celu realizacji usługi hostingowej, obsługi poczty e-mail czy świadczonej na rzecz Administratora pomocy technicznej.

  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

- jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

- w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych, wówczas dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

- jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa np. w zakresie rozpatrzenia reklamacji, prowadzenia rachunkowości czy wywiązania się z obowiązków podatkowych

- w przypadku przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania oraz przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń.

Obwiązujące przepisy prawa mogą wydłużać (lub w konkretnym przypadku skracać) czas przetwarzania danych osobowych

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Serwisie:

1) nazwisko i imię,

2) adres rachunku

3) adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres rachunku

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

W przypadku założenia konta w ramach Witryny posiadacie Państwo możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub poprzez przesłanie wiadomości email na adres: dryf.aw@wp.pl

Zgoda na prowadzenie konta może być cofnięta w każdym czasie. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia danych osobowych w dowolnej chwili. W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości email na adres dryf.aw@wp.pl

Marketing Sklepu Internetowego

O ile wyraziliście Państwo zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych (zapis do Newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany przez DRYF w celach marketingowych własnych produktów.

Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter.

Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może zrezygnować z Newslettera klikając w link rezygnacji znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: dryf.aw@wp.pl

Odbiorcy danych

w celu realizacji zamówienia (wysyłki zamówionego towaru) Państwa dane osobowe zostaną ujawnione:

platformie wysyłkowej Geis Parcel PL Sp. z o.o.: PL- 95-010, Ul. Sosnowiec-Pieńki 7, Stryków | Court of Registration in 0000053574 | USt. Id. No.PL 5261025183 | Registered Capital 7 764 000 PLN | Regon 010972267 | Executive Committee: Michal Martinovič (President), Luboš Scheinost (Vice President), Adam Kwiatkowski (Vice President)

 - wybranym operatorom, jak DPS, UPS, GEIS, Fedex, Poczta Polska, InPost, TNT, DHL, Arvato, Dazumi, InPost Kurier, EFEMES, GLS (a także ich podwykonawcom)

 

- w celu realizacji płatności w systemie PayU.pl - firmie PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60- 166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495,

- home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4,

70-653 Szczecin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym w kwocie 1 233 400,00 złotych w całości opłaconym. KRS: 0000431335, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242 celu obsługi usługi hostingowej Serwisu oraz obsługi poczty elektronicznej Administratora

- okresowo Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom w ramach pomocy technicznej świadczonej na rzecz Administratora.

- ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i organizacyjne

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed ich udostępnieniem osobom trzecim. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zabezpieczenia dokumentów, serwerów, połączeń i Witryny, w szczególności zabezpieczenie w postaci certyfikatu bezpieczeństwa SSL danych osobowych, który zapewnia Państwu bezpieczne i szyfrowane transakcje.

Certyfikat SSL to narzędzie poświadczające wiarygodność domeny oraz jej właściciela. Jest gwarantem zachowania poufności danych o całej komunikacji.

Protokół SSL (Secure Socket Layer) to zabezpieczenie, pozwalające na zakodowanie przesyłanych danych pomiędzy klientem a sklepem. Dzięki SSL nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. To gwarancja, że nie mają dostępu do państwa imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu czy adresu e-mail. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane nam podczas składania zamówienia oraz e-mail w przypadku zapisania się do newslettera.

Do prawidłowej rejestracji konta niezbędne jest zdefiniowanie hasła, które jest znane jedynie Klientowi. Login i hasło do Witryny Klient zobowiązany jest zachować w poufności i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

Połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych w systemie PayU.pl, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia systemu płatniczego Payu.pl.

PayU spełnia rygorystyczne, międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, PCI DSS. Payment Card Industry Data Security Standard to światowy standard ustalony przez organizacje płatnicze (Visa, MasterCard) w celu ochrony danych osobowych posiadaczy kart oraz informacji związanych z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart płatniczych.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do:

- dostępu do swoich danych osobowych

- żądania sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

- prawo do wniesienia sprzeciwu

  • wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego

W celu realizacji uprawnień prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub poprzez przesłanie wiadomości email na adres: sklep@equiland.pl

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do GIODO, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

*z dniem 25.05.2018r planowane jest powołanie nowego organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Organ ten przejmie zadania i kompetencje GIODO, a także będzie wykonywał nowe, przyznane mu przez RODO.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Polityka Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem dryf.aw@wp.pl

Podstawa prawna:

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).*

- ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną

-ustawą Prawo telekomunikacyjne

*Rozporządzenie zwane RODO będzie obowiązywać od 25.05.2018r

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl